Category Archives: Чланови стручног већа

Председник: Виолета Мишић
Заменик: Бранислава Цуцић Топалов
Записничар: Снежана Бубања
Чланови: Валентина Кнежевић, Бранислава Томић, Анђелка Кнежевић, Стоја Тривуновић, Соња Бокић